O nás


Vánoční bohoslužby.


NĚCO Z HISTORIE

Když císař Josef II. vydal v roce 1781 Toleranční patent, který poddanému lidu znovu úředně povolil vyznávat kromě římskokatolické víry ještě dva směry evangelické církve - vyznání augsburské (Lutherské) a helvétské (Kalvínské - takzvané feformované) a ještě víru pravoslavnou, Rusava se připojila k augsburskému vyznání a zařadila se mezi obce s evangelickou převahou. Nový bohoslužebný život rusavských evangelíků se tenkrát začal odehrávat v jedné místní stodole. V roce 1813 však věřící dokončili stavbu své vlastní dřevěné modlitebny. Přičiněním nadšeného faráře, významného botanika a vlastence v jedné osobě - bratra Daniela Slobody vyrostl nakonec v srdci vesnice kamenný kostel. Roku 1883 byl slavnostě vysvěcen jako Chrám Trojice Svaté. V té době měla Rusava něco přes tisíc obyvatel, z toho bylo tisíc evangelíků, asi 25 katolíků a dva pohané.

Evangelická farnost Rusava patří do Východomoravského seniorátu církve, který sdružuje 48 sborů a kazatelských stanic.

 


Kamenný chrám je zajímavou dominantou Rusavy.


Českobratrská církev evangelická, stručně Evangelická církev vznikla v naší zemi roku 1918 spojením evangelických církví Kalvínské a Lutherské v jedinou církev. Navazuje tak rovněž na církev husitskou i starou Jednotu bratrskou z dob předbělohorských. Českobratrská církev evangelická je v současnosti druhou nejpočetnější církví v České republice a její hlavní charakteristikou je vyznávání víry v Boha Otce, Pána Ježíše Krista a Ducha Svatého, která zároveň spojuje křesťany všech vyznání i dob.